نبشی کشی چیست؟

نبشی کشی ساختمان

 همانطور که اشاره شد برای جلوگیری از خراب شدن دیوار ها در زمان وقوع زلزله و وزش بادهای شدید از سازهایی به نام وال پست استفاده می‌کنند که در شرایط بحرانی نیروی که به ساختمان وارد می شود را به زمین منتقل می کند .

برای اینکه دیوارها به صورت منظم یکپارچه شده باشند از این وال پست ها در طول استفاده می‌شود که معمولاً به صورت کلاف ، قوطی و نبشی عرضه می‌شوند که نوع نبشی بیشترین کاربرد را دارد و به آن نبشی کشی می گویند .

در صورتی که در ساختمان ها خصوصاً ساختمان های بتنی از نبشی کشی دیوار استفاده نشود، این مسئله به عنوان یکی از مشکلات اساسی مطرح می‌شود که معمولاً مهندسان ناظر به این مسئله رسیدگی می کنند.

اجرای وال پست در ساختمان بتنی

اگر دیوار مد نظرتان آجری باشد می توانید از نبشی کشی استفاده کنید و بهتر است از قبل از بتن ریزی در ستون ها از چیزی استفاده کنید که برای جوش نبشی ها به شما کمک کند و اگر این کار را نکنید، باید اقداماتی برای اتصال نبشی و ستون صورت گیرد تا خیالتان از بابت استحکام سازه راحت شود .

 یکی از این راه ها، استفاده از تفنگ است که با این روش پلیت را روی ستون قرار می‌دهند سپس با تفنگ‌های میخ‌ کوب آن‌ها را به ستون متصل می‌کنند .

 از راه‌های دیگری که در این زمینه به کمک شما می آیند استفاده از تسمه در محیط ستون بتنی است در این صورت نبشی ها را باید طوری قرار بدهید که مقطع دیوار داخل نبشی ها قرار بگیرد و بعد میلگردهای طولی را به میلگردهای عرضی جوش می دهید و میلگردهای طولی را به نبشی جوش می دهید .

 به طور کلی وال پست ها می توانند با توجه به مصالح به دو صورت مورد استفاده قرار گیرند : یکی فلزی و دیگری بتن آرمه .

وال پست های فلزی در ساختمان هایی که اسکلت دارند مورد استفاده قرار می گیرند و وال پست های بتن آرمه در ساخت سازه های با مصالح بنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند .

وال پست های فلزی در دسته های مختلفی قرار می‌گیرند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

وال پست‌های فلزی معمولا به صورت‌های زیر است:

  • نبشی
  • ناودانی
  • قوطی

ساختمان نبشی کشی فلزی،وال پست

تقسیم بندی وال پست از نظر شکل ظاهری

وال پست قائم: اگر دهانه بزرگ باشد، از روی تیرآهن طبقه پایین به بخش زیرین تیرآهن طبقه بالا در قسمت دهانه جوش می‌دهند.

وال پست افقی: استفاده از این نوع وال پست باعث درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه باعث استحکام دیوار می شود..

نبشی کشی ساختمان فلزی (وال پست فلزی)

در گام اول در نقشه ساختمانی، قسمتی که در آن ورق‌ها به کف و سقف متصل می ‌شود را مشخص می‌کنند.

سپس ورق‌های اتصال نصب می شود.

پس از آن وال پست فلزی را به دو ورق پایینی و بالایی جوش می‌دهند.

در یک سمت بلوک به صورت کامل ایجاد می‌شود.

در سمت دیگر جای وال پست را از داخل بلوک توسط اره ایجاد می‌کنند.